Bora Mert Eruçman

Avukat (İstanbul Barosu, 2020)

Bora Mert Eruçman

Avukat (İstanbul Barosu, 2020)

İstanbul Barosu nezdinde avukat olarak kayıtlıdır.

Moda, otomotiv, kozmetik, gıda ve medya dahil olmak üzere farklı sektörlerden yerli ve yabancı müvekkillere marka, tasarım, patent, teklif hakları, alan adları ve haksız rekabet alanındaki ihtilaflarda hizmet vermektedir.

Ana çalışma alanı, sınai haklarla ilgili ihtilaflardan doğan tecavüz, haksız rekabet, hükümsüzlük ve iptal davalarının Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde takibi ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki işlemleri de kapsamaktadır.

Eğitim

Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans
 

Çalışma Alanları

Fikri Mülkiyet Hukuku

  • Hukuk Davaları
  • Marka Vekillik Hizmetleri
  • Danışmanlık Hizmetleri

Yabancı Dil

İngilizce
 

Ödüller