Cem Arda Cıngır

Stajyer Avukat (İstanbul Barosu, 2021)

Cem Arda Cıngır

Stajyer Avukat (İstanbul Barosu, 2021)

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Halen yasal avukatlık stajına devam etmekte olan Cem, sınai hak ihlallerinin tespiti ve durdurulması kapsamında piyasa araştırmalarının gerçekleştirilmesi, gümrükler nezdindeki işlemlerin yürütülmesi, arama ve el koyma kararlarının icrası süreçlerinde ekibimize destek olmaktadır. Ayrıca yoğunlukla Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri nezdinde ceza davaların takibi ve sair adli süreçlerde rol almaktadır.

Eğitim

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans

Çalışma Alanları

Fikri Mülkiyet Hukuku

  • Hukuk Davaları
  • Marka Vekillik Hizmetleri
  • Danışmanlık Hizmetleri

Yabancı Dil

İngilizce

Ödüller