Cem Arda Cıngır

Avukat (İstanbul Barosu, 2021)

Cem Arda Cıngır

Avukat (İstanbul Barosu, 2021)

İstanbul Barosu nezdinde avukat olarak kayıtlıdır.  

Otomotiv, moda, kozmetik, alkollü içkiler, perakende ve medya dahil olmak üzere farklı sektörlerden yerli ve yabancı müvekkillere marka, tasarım ve haksız rekabet alanındaki ihtilaflarda hizmet vermektedir.

Sınai hak ihlallerinin tespiti ve durdurulması kapsamında, piyasa araştırmalarının gerçekleştirilmesi, gümrükler nezdindeki işlemlerin yürütülmesi, arama ve el koyma kararlarının icrası, Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay nezdindeki ceza davalarının takibi hizmet sunduğu başlıca alanlardır.

Marka, tasarım ve telif hakkı ihlalleri ve haksız rekabet sebebiyle görülen tecavüz, hükümsüzlük ve iptal davaları ile yargılama öncesi ve sırasında yürütülen uzlaşma süreçlerinde de etkin rol almaktadır.

Eğitim

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans

Çalışma Alanları

Fikri Mülkiyet Hukuku

  • Taklitle ve Korsanla Mücadele 
  • Piyasa Araştırmaları
  • Hukuk ve Ceza Davaları
  • Danışmanlık Hizmetleri

Yabancı Dil

İngilizce

Ödüller