Ege Çevikel Turgut

Avukat (İstanbul Barosu, 2019)

Marka Vekili (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2021)

Ege Çevikel Turgut

Avukat (İstanbul Barosu, 2019)

Marka Vekili (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2021)

İstanbul Barosu nezdinde avukat ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka vekili olarak kayıtlıdır. 

Kenaroğlu’na katılmadan önce, alanında lider bir Holding bünyesinde fikri mülkiyet alanında kurum avukatlığı yapmıştır.

Ana çalışma alanı, sınai haklarla ilgili ihtilaflardan doğan tecavüz, haksız rekabet, hükümsüzlük ve iptal davalarının Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde takibi ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki işlemleri de kapsamaktadır. 

Eğitim

Özyeğin Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Hukuku, Yüksek Lisans (devam ediyor)

Çalışma Alanları

Fikri Mülkiyet Hukuku

  • Hukuk Davaları
  • Marka Vekillik Hizmetleri
  • Danışmanlık Hizmetleri

Yabancı Dil

İngilizce
 

Ödüller