Mecit Kerem Aksakal

Avukat (İstanbul Barosu, 2020)

Mecit Kerem Aksakal

Avukat (İstanbul Barosu, 2020)

Tam burslu olarak kabul edildiği Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, çift ana dalda eğitim alarak İşletme derecesi ile birlikte mezun olmuştur.

Moda, tekstil, otomotiv, gıda, ilaç, perakende ve medya dahil olmak üzere farklı sektörlerden yerli ve yabancı müvekkillere marka, tasarım, alan adları ve haksız rekabet alanındaki ihtilaflarda hizmet vermektedir.

Başlıca çalışma alanları arasında Türk Patent ve Marka Kurumu ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) nezdindeki idari ve hukuki süreçler ile Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde görülen tecavüz, hükümsüzlük, iptal ve haksız rekabet davaları yer almaktadır.

Yerli ve yabancı müvekkillerin fikri ve sınai haklarının MENA ülkelerinde korunması ve yönetimi konusunda görev almaktadır. Bölgedeki yerel patent ofisleri ve yetkili mahkemeler nezdindeki adli ve idari süreçlerin ve sulh müzakerelerinin lokal iş ortaklarımız aracılığıyla yürütülmesi bu kapsamda sunduğu hizmetler arasındadır.

Eğitim

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans
İstanbul Bilgi Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Lisans

Çalışma Alanları

Fikri Mülkiyet Hukuku

  • Hukuk Davaları
  • Marka Vekillik Hizmetleri
  • Danışmanlık Hizmetleri

Yabancı Dil

İngilizce

Ödüller