Avukatlık

Fikri Mülkiyet Departmanımızın sunduğu avukatlık hizmetlerimiz kapsamında, marka, patent, tasarım ve telif hakları başta olmak üzere, fikri mülkiyet hakları ve bağlantılı haksız rekabet halleri ile ilgili her türlü davaların açılması ve takibi yer almaktadır. Bu kapsamda yer alan başlıca davalar aşağıda sayılmakla birlikte, takip ettiğimiz dava türleri bunlarla sınırlı değildir;

  • Tecavüz ve haksız rekabet davaları.
  • Müspet ve menfi tespit davaları. 
  • Muarazanın men'i davaları.
  • Maddi, manevi ve itibar tazminatı davaları.
  • Hükümsüzlük davaları.
  • Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı açılan karar iptali davaları.