Faaliyet Alanları

Alan Adları

Alan adlarının korunmasına yönelik hizmetlerimiz; alan adlarının tescilinden, alan adı portföylerinin yönetimine ve alan adlarıyla ilgili uyuşmazlıkların idari ve adli merciler nezdinde temsiline kadar bu kapsamda ihtiyaç duyulabilecek her türlü desteği kapsamaktadır. 

Vekillerimiz, alan adlarının yerli ve yabancı otoriteler nezdinde tescilini ve yenileme işlemlerini yürüttükleri gibi, alan adlarıyla ilgili ihtilaflar kapsamında, BTK (Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu) nezdindeki itiraz ve WIPO nezdinde UDRP (Alan Adı Uyuşmazlıkların Çözümü için Yeknesak Politikalar) ve sair tahkim süreçlerini de yönetmektedir.

Müvekkillerimizi, idari süreçte çözümü mümkün olmayan alan adı ihtilaflarında ilgili hukuk ve ceza davalarında da temsil etmekteyiz. Bu kapsamda takip ettiğimiz davalar arasında alan adlarının iptali ve erişimin engellenmesi, alan adları üzerinden gerçekleşen hak ihlallerin durdurulması talepli davalar yer almaktadır.