Endüstriyel Tasarım

Vekillik Hizmetleri

Alanında uzman vekillerinden oluşan ekibimiz ile kapsamlı teknik bilgi ve deneyim gerektiren Endüstriyel Tasarım hakları ile ilgili müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tam kapsamlı hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda yer alan başlıca hizmetlerimiz aşağıdaki şekildedir:

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde sunduğumuz tasarım hakları ile ilgili yurtiçi vekillik hizmetlerimiz, başta;

  • Resmi tasarım bültenlerinin izlenmesi,
  • Tasarım araştırmalarının yapılması ve stratejilerinin belirlenmesi,
  • Tasarım tescil başvurularının yapılması ve sonuçlandırılması,
  • Üçüncü kişi başvurularına karşı itirazlarda bulunulması, itirazlara cevap verilmesi, Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına karşı karara itirazlarda bulunulması, 
  • Tasarım tescillerinin yenilenmesi,
  • Tasarım devir, birleşme ve lisans kayıt işlemleri,

olmak üzere, ihtiyaç duyulan tüm idari işlem ve süreçleri kapsamaktadır.

Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra, Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO), Avrupa Birliği Marka Ofisi (EUIPO) ve yabancı ülkelerin  nezdinde de doğrudan ya da çözüm ortaklarımız aracılığıyla yerli/yabancı müvekkillerimizin tasarım portföylerinin tek elden ve en güvenilir şekilde yönetimi ve takibini sağlamaktayız.