Marka

Taklitle Mücadele

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından yayınlanan rapora göre Türkiye dünyanın en fazla sahte ürün üreten ikinci ülkesi olup, bu anlamda markaların taklitle mücadele stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması açısından özel önem teşkil etmektedir.

Taklitle mücadelede uzman avukatlarımız, vekillerimiz ve araştırma görevlilerinden oluşan ekibimiz ile müvekkillerimizin marka haklarının iç piyasa, gümrükler ve transit alanda en kapsamlı şekilde korunması öncelikli hedefimizdir.

Gümrükler Nezdindeki İşlemler:

Müvekkillerimize ait markaların gümrükler nezdinde kaydı, yenilemesi ve izlenmesi, gümrüklerde durdurulan şüpheli ürünlerin avukatlarımız ve marka vekillerimizce incelenmesi, alınacak aksiyonların belirlenmesi, tespit edilen taklit ürünlere ilişkin hızlı imha işlemleri ve yasal süreçlerin yürütülmesi ve gümrükler nezdinde eğitimlerin düzenlenmesi bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerdir.

Baskınlar ve Arama-El Koymalar:

İç piyasada tespit edilen taklit ürünlerin ele geçirilmesi ve devamında ilgili yasal süreçlerin başlatılması için sorumlular aleyhinde suç duyurusunda bulunulması, arama-el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesi bu alandaki en önemli hizmetlerimiz arasında yer alır.

Ekibimizin gerek uzmanlık gerek sayıca sahip olduğu yeterlilik ile aynı anda birden çok ilde ya da adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yürütebilmemiz, kompleks dosyalarda da sonuca en etkili şekilde ulaşmamızı temin etmektedir.

Ekimiz bünyesinde kendi araştırma uzmanlarımızın yer alması isearama ve el koyma öncesinde tespit sürecinin en sağlıklı ve güvenilir şekilde yürütülmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Ceza Davaları:

Alanında uzman avukatlardan oluşan ekibimiz, taklitle mücadele kapsamında fikri ve sınai haklar bağlantılı ceza davalarında Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde müvekkillerimizi temsil etmektedir.

Butik hizmet anlayışımız ve fikri-sınai haklar alanında yılların getirdiği uzmanlık ve deneyimle ekibimiz, her müvekkilimizin ihtiyacına en uygun hukuki çözümün belirlenmesi ve etkin şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

Araştırmalar:

Ekibimiz bünyesinde yer alan ve başta tekstil, otomotiv, alkollü içkiler ve ilaç sektörlerinde uzman araştırmacılardan oluşan araştırma departmanımız, taklit ürünlerin tespiti için il, bölge ve ülke bazlı piyasa araştırmalarının düzenlenmesi ile taklit ürün satışı yapan online platformların tespiti de dahil olmak üzere taklitle mücadele kapsamında her türlü araştırma hizmetini sağlamaktadır.

Bu kapsamda araştırma ekibimizce yürütülen faaliyetlere ek olarak müvekkillerimizin beklentileri ve sürecin özellikleri doğrultusunda bağımsız araştırma firmalarıyla da işbirliği yapmaktayız.