Telif Hakları

Hukuk Davaları

Mümkün olan hallerde ihtilafların sulhen çözümü her zaman önceliğimiz olup, sulh müzakereleri ekibimizin başarılıyla yürüttüğü faaliyetler arasındadır.

Sulhen çözümü mümkün olmayan telif hakları ile bağlantılı her türlü ihtilafta, alanında uzman avukatlarımızdan oluşan ekibimiz ile müvekkillerimizi Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde temsil etmekteyiz. Butik hizmet anlayışımız ve fikri-sınai haklar alanında yılların getirdiği deneyimle, her sektörden müvekkillerimizin ihtiyaçlarına yönelik en uygun hukuki çözümün belirlenmesi ve etkin şekilde uygulanmasını sağlamaktayız.

Bu doğrultuda avukatlarımız ve araştırma ekibimizin işbirliği ile dava öncesi araştırma hizmetleri de sunmakta ve izlenecek hukuki stratejilerin oluşturulmasına rehberlik etmeyiz.

Avukatlık hizmetlerimiz kapsamında, telif hakları ile bağlantılı fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet durumları ile ilgili her türlü davanın açılması ve takibi yer almaktadır. Bunlarla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerimizi bu alanda temsil ettiğimiz başlıca davalar arasında;

  • Telif hakkına tecavüz ve haksız rekabet davaları
  • Müspet ve menfi tespit davaları
  • Muarazanın men'i davaları
  • Maddi, manevi ve itibar tazminatı davaları
  • Eser sahibinin tespiti davaları

yer almaktadır.