Endüstriyel Tasarım

Danışmanlık

Müvekkillerimize, endüstriyel tasarım haklarının korunması kapsamında, idari ve adli süreçlere dahil olmayan aşağıdaki alanlarda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz;

  • Hukuki Mütalaalar: Endüstriyel tasarım haklarıyla ilgili uyuşmazlıklarda, müvekkillerimize ve tarafsız görüşümüze başvurmak isteyen hak sahiplerine, ilgili uyuşmazlıkla ilgili hukuki mütalaa vermekteyiz. 
  • Sözleşmeler: Müvekkillerimize, tarafı oldukları tasarım sözleşmelerinin hazırlanmasında, revizyonunda, sözleşme müzakerelerinin yürütülmesinde gerekli her türlü hukuki desteği sağlamaktayız. Uluslararası sözleşme müzakerelerindeki deneyimimiz ile çok uluslu sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresinde de danışmanlık vermekteyiz.
  • Tasarım Lisanslama: Tasarımlar üzerinde üçüncü kişilere kullanım hakkı tanınması amacıyla yapılan lisans ve alt lisans görüşmelerinde müvekkillerimizin temsili, ilgili sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi ile sicile kayıt işlemleri hususlarında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.
  • Barışçıl Çözümler: Mümkün olan hallerde ihtilafların sulhen çözümü her zaman önceliğimiz olup, sulh müzakereleri ekibimizin başarılıyla yürüttüğü faaliyetler arasındadır. Müvekkillerimiz adına üçüncü kişilerle temasa geçilmesi, sulh müzakerelerinin yürütülmesi ve ihtilafların çözümü için gerekli sözleşme ve sair hukuki dokümanların hazırlanması bu kapsamda sunduğumuz hizmetler arasındadır.
  • Uluslararası İhtilaflarda Danışmanlık: Müvekkillerimizin Türkiye dışında karşılaştıkları ihtilaflar ve hukuki desteğe ihtiyaç duydukları alanlarda ilgili ülkelerdeki iş ortaklarımız vasıtasıyla, her türlü hukuki ve idari sürecin yönetiminde danışmanlık vermekteyiz.
  • Eğitimler: Yerli ve yabancı şirket ve kuruluşlara, endüstriyel tasarım hakları ile ilgili teknik ve hukuki konularda ulusal ve uluslararası uygulamalara ilişkin ihtiyaca uygun iç eğitimler düzenlemekteyiz.