Patent ve Faydalı Model

Avukatlık Hizmetleri

Mümkün olan hallerde ihtilafların sulhen çözümü her zaman önceliğimiz olup, sulh müzakereleri ekibimizin başarıyla yürüttüğü faaliyetler arasındadır.

Sulhen çözümü mümkün olmayan patent ve faydalı model hakları ile bağlantılı her türlü ihtilafta, alanında uzman avukatlarımızdan oluşan ekibimiz ile müvekkillerimizi Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde temsil etmekteyiz. Butik hizmet anlayışımız ve fikri-sınai haklar alanında yılların getirdiği deneyimle, her sektörden müvekkillerimizin ihtiyaçlarına yönelik en uygun hukuki çözümün belirlenmesini ve etkin şekilde uygulanmasını sağlamaktayız.

Bu doğrultuda avukatlarımız ve araştırma ekibimizin işbirliği ile dava öncesi araştırma hizmetleri de sunmakta ve izlenecek hukuki stratejilerin oluşturulmasına rehberlik etmeyiz.

Avukatlık hizmetlerimiz kapsamında, patent ve faydalı model hakları ile bağlantılı fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet durumları ile ilgili her türlü davanın açılması ve takibi yer almaktadır. Bu kapsamda temsil ettiğimiz dava türleri arasında aşağıda sayılanlar yer almaktadır;

  • Patent ve faydalı model hakkına tecavüz ve haksız rekabet davaları
  • Patent hakkının gaspına yönelik davalar
  • Müspet ve menfi tespit davaları
  • Muarazanın men'i davaları
  • Maddi, manevi tazminat ve itibar tazminatı davaları
  • Patent ve faydalı model hükümsüzlük davaları
  • Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına karşı açılan iptali davaları
  • Zorunlu lisans davaları
  • İşçi buluşları ile ilgili davalar