Patent ve Faydalı Model

Danışmanlık

Müvekkillerimize, patent haklarının korunması kapsamında, idari ve adli süreçlere dahil olmayan aşağıdaki alanlarda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz;

  • Hukuki Mütalaalar: Patent haklarıyla ilgili uyuşmazlıklarda, müvekkillerimize ve tarafsız görüşümüze başvurmak isteyen hak sahiplerine, ilgili uyuşmazlıkla ilgili teknik ve hukuki mütalaa vermekteyiz. 
  • Sözleşmeler: Müvekkillerimize, tarafı oldukları patent sözleşmelerinin hazırlanmasında, revizyonunda, sözleşme müzakerelerinin yürütülmesinde gerekli her türlü hukuki desteği sağlamaktayız. Uluslararası sözleşme müzakerelerindeki deneyimimiz ile çok uluslu sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresinde de danışmanlık vermekteyiz.
  • Patent Lisanslama:  Patentler üzerinde üçüncü kişilere kullanım hakkı tanınması amacıyla yapılan lisans ve alt lisans görüşmelerinde müvekkillerimizin temsili, ilgili sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi ile sicile kayıt işlemleri hususlarında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.
  • Barışçıl Çözümler: Mümkün olan hallerde ihtilafların sulhen çözümü her zaman önceliğimiz olup, sulh müzakereleri ekibimizin başarılıyla yürüttüğü faaliyetler arasındadır. Müvekkillerimiz adına üçüncü kişilerle temasa geçilmesi, sulh müzakerelerinin yürütülmesi ve ihtilafların çözümü için gerekli sözleşme ve sair hukuki dokümanların hazırlanması bu kapsamda sunduğumuz hizmetler arasındadır.
  • Uluslararası İhtilaflarda Danışmanlık: Müvekkillerimizin Türkiye dışında karşılaştıkları ihtilaflar ve hukuki desteğe ihtiyaç duydukları alanlarda ilgili ülkelerdeki iş ortaklarımız vasıtasıyla, her türlü hukuki ve idari sürecin yönetiminde danışmanlık vermekteyiz.