Marka

Vekillik Hizmetleri

Ana faaliyet alanlarımızdan olan marka vekilliği hizmetleri, tamamı hukuk eğitimi almış uzmanlarımız tarafından sunulmakta olup, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde sunduğumuz yurtiçi marka vekilliği hizmetleri başta;

 • Resmi marka bültenlerinin izlenmesi,
 • Marka araştırmalarının yapılması ve marka tescil stratejilerinin belirlenmesi,
 • Marka tescil başvurularının yapılması ve sonuçlandırılması,
 • Üçüncü kişi başvurularına karşı itirazlarda bulunulması, itirazlara cevap verilmesi, Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına karşı itirazlarda bulunulması, 
 • Marka tescillerinin yenilenmesi,
 • Marka devir, birleşme ve lisans kayıt işlemleri,
 • Tanınmış marka başvuruları,

olmak üzere, ihtiyaç duyulan tüm idari işlem ve süreçleri kapsamaktadır.

Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra, Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO), Avrupa Birliği Marka Ofisi (EUIPO) ve başta Orta Doğu ve Afrika olmak üzere yabancı ülkelerin Ulusal Patent Ofisleri nezdinde de doğrudan ya da çözüm ortaklarımız aracılığıyla yerli/yabancı müvekkillerimizin büyük çaplı marka portföylerinin tek elden ve en güvenilir şekilde yönetimi ve takibini de sağlamaktayız. Bu kapsamda sunduğumuz uluslararası marka vekilliği hizmetlerimiz başta;

 • Müvekkillerimize ait markaların ilgili yabancı ülke patent ofisleri nezdinde izlenmesi,
 • Uluslararası tescil başvurularının, yenileme, devir ve sair idari işlemlerin yürütülmesi,
 • Müvekkillerimizin uluslararası başvuruları aleyhinde verilen kararlara ilgili ülke patent ofisleri nezdinde itirazda bulunulması,
 • Bölgesel ve ulusal marka-patent ofisleri nezdindeki her türlü başvuru, tescil, yenileme, devir, itiraz ve sair işlemlerin yürütülmesi ve yönetimi,
 • Müvekkillerimizin sınai haklarını korumak adına gerekli hallerde üçüncü kişilere ihtarnameler gönderilmesi ve sulh müzakerelerinin yürütülmesi,

gelmek üzere, müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli her türlü idari/adli süreci kapsamaktadır.