Marka

Hukuk Davaları

Mümkün olan hallerde ihtilafların sulhen çözümü her zaman önceliğimiz olup, sulh müzakereleri ekibimizin başarıyla yürüttüğü faaliyetler arasındadır.

Sulhen çözümü mümkün olmayan ihtilaflarda, alanında uzman avukatlarımızdan oluşan ekibimiz ile müvekkillerimizi Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde temsil etmekteyiz. Butik hizmet anlayışımız ve fikri-sınai haklar alanında yılların getirdiği deneyimle, her sektörden müvekkillerimizin ihtiyaçlarına yönelik en uygun hukuki çözümün belirlenmesi ve etkin şekilde uygulanmasını sağlamaktayız.

Bu doğrultuda avukatlarımız ve araştırma ekibimizin işbirliği ile dava öncesi araştırma hizmetleri de sunmakta ve izlenecek hukuki stratejilerin oluşturulmasında rehberlik etmeyiz.

Avukatlık hizmetlerimiz kapsamında, marka hakları ve haksız rekabet ile ilgili her türlü davanın açılması ve takibi yer almaktadır. Özellikle müvekkillerimizin gerçek hak sahibi oldukları markaların üçüncü kişilerce haksız ve hukuka aykırı kullanımının durdurulması, bu kapsamda alınan haksız tescillerin hükümsüz kılınması, marka hakkının gaspı ve kötü niyet altında gerçekleştirilen faaliyetlerle mücadele ve bunlar aleyhinde ihtiyati tedbir kararları alınması başlıca çalışma alanlarımızdır. Bu kapsamda temsil ettiğimiz dava türleri arasında aşağıda sayılanlar yer almaktadır;

  • Marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet davaları
  • Müspet ve menfi tespit davaları
  • Muarazanın men'i davaları
  • Maddi, manevi tazminat ve itibar tazminatı davaları
  • Marka hükümsüzlük davaları
  • Markaların kullanılmama sebebiyle iptali davaları
  • Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına karşı açılan karar iptali davaları
  • Dava öncesi ihtiyati tedbir talep ve süreçleri