Doğa Girinti

Avukat (İstanbul Barosu, 2021)

Doğa Girinti

Avukat (İstanbul Barosu, 2021)

İstanbul Barosu nezdinde avukat olarak kayıtlıdır. 

Moda, otomotiv, kozmetik, gıda ve medya dahil olmak üzere farklı sektörlerden yerli ve yabancı müvekkillere marka, tasarım, patent ve haksız rekabet alanındaki ihtilaflarda hizmet vermektedir.

Ana çalışma alanı, sınai haklarla ilgili ihtilaflardan doğan tecavüz, haksız rekabet, hükümsüzlük ve iptal davalarının Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde takibi ve yönetimidir.

Adli süreçlerdeki tecrübesinin yanı sıra, yargılama öncesi ve sırasında taraflar arasında yürütülen kompleks sulh müzakerelerinde etkin olarak rol almaktadır.

Eğitim

University of Southampton, Hukuk Fakültesi, Lisans
Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakultesi, Lisans (denklik)

Çalışma Alanları

Fikri Mülkiyet Hukuku

  • Hukuk Davaları
  • Marka Vekillik Hizmetleri
  • Danışmanlık Hizmetleri

Yabancı Dil

İngilizce, İspanyolca

Ödüller