Doğa Girinti

Stajyer Avukat (İstanbul Barosu, 2021)

Doğa Girinti

Stajyer Avukat (İstanbul Barosu, 2021)

University of Southampton Hukuk Fakültesinden mezun olan Doğa Galatasaray Üniversitesi'nde denklik eğitimini tamamlamıştır.

İngiltere'deki lisans eğitimi sırasında, Avrupa Birliği hukuku üzerine çalışma ve Türkiye, İngiltere ve AB dahil olmak üzere çeşitli yargı alanlarının fikri mülkiyet ve rekabet hukuku düzenlemeleri ve uygulamalarını inceleme fırsatı buldu. Doğa aynı zamanda Türkçe-İngilizce dilleri arasında yeminli tercüman olup, yabancı müvekkiller ve noterlerle ilgili konularda gerektiğinde firmamıza destek olmaktadır.

Halen yasal avukatlık stajına devam etmekte olan Doğa, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yürütülen idari işlemlerin yanı sıra, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleri nezdindeki dava dosyaları ve sair adli süreçlerde de rol almaktadır.

Eğitim

University of Southampton, Hukuk Fakültesi, Lisans
Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakultesi, Lisans (denklik)

Çalışma Alanları

Fikri Mülkiyet Hukuku

  • Hukuk Davaları
  • Marka Vekillik Hizmetleri
  • Danışmanlık Hizmetleri

Yabancı Dil

İngilizce, İspanyolca

Ödüller