Gökçe Dağdaş, LL.M

Yönetici Avukat

Avukat (İstanbul Barosu, 2015)

Marka Vekili (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2017)

Gökçe Dağdaş, LL.M

Yönetici Avukat

Avukat (İstanbul Barosu, 2015)

Marka Vekili (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2017)

İstanbul Barosu nezdinde avukat ve Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde marka vekili olarak kayıtlıdır.  

Moda, otomotiv, kozmetik, alkollü içecekler, gıda ve medya dahil olmak üzere farklı sektörlerden yerli ve yabancı müvekkillere marka, tasarım, telif, alan adları ve haksız rekabet alanındaki ihtilaflarda hizmet vermektedir.

Sınai hak ihlallerinin tespiti ve durdurulması kapsamında, piyasa araştırmalarının yönetimi, gümrükler nezdindeki işlemlerin ve eğitimlerin yürütülmesi, arama ve el koyma kararlarının icrası, Fikri Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay nezdindeki ceza davalarının takibi, hizmet sunduğu başlıca alanlardır.

Marka, tasarım, alan adları ve telif hakkı ihlalleri ve haksız rekabet sebebiyle görülen tecavüz, hükümsüzlük ve iptal davaları ile yargılama öncesi ve sırasında yürütülen uzlaşma süreçlerinde ve anılan alanlarla ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresinde de etkin rol almaktadır.

Eğitim

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans
Universidad de Santiago de Compostela,  Hukuk Fakültesi (2013-2014), Lisans
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Hukuku, Yüksek Lisans

Çalışma Alanları

Fikri Mülkiyet Hukuku

  • Taklitle ve Korsanla Mücadele
  • Piyasa Araştırmaları
  • Hukuk ve Ceza Davaları
  • Danışmanlık Hizmetleri

Üyelikler

INTA
MARQUES

Yabancı Dil

İngilizce
İspanyolca

Ödüller