Mine Güner

Ortak Avukat

Avukat (İstanbul Barosu, 2010)

Marka Vekili (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2009)

Patent Vekili (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2013)

Mine Güner

Ortak Avukat

Avukat (İstanbul Barosu, 2010)

Marka Vekili (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2009)

Patent Vekili (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2013)

Mine Güner, 2009 yılından beri fikri mülkiyet hukuku alanında faaliyet göstermektedir.

Kenaroğlu Avukatlık Bürosu’na katılmadan önce, dünyaca tanınmış bir uluslararası hukuk bürosunun Türkiye ofisinde 11 yıl boyunca, önce fikri mülkiyet hukuku bölüm yöneticisi ve sonra ortak olarak çalışmıştır. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kenaroglu Avukatlık Bürosu’na ortak avukat olarak katılmıştır. 

İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat ve aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kayıtlı marka ve patent vekilidir.

Kariyeri boyunca, farklı sektörlerden dünyanın önde gelen şirketlerine uyuşmazlık çözümü de dâhil olmak üzere fikri mülkiyet haklarının yaşam döngüsünü ilgilendiren her konuda danışmanlık vermiştir. Tüketici ürünleri, perakende, e-ticaret, medya ve eğlence, teknoloji sektörleri özel uzmanlık alanına girmektedir.

Yönettiği başlıca hukuki süreçler arasında: 

Türk Patent ve Marka Kurumu ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) nezdindeki idari işlem ve süreçlerin yürütülmesi, uluslararası marka portföy yönetimi,

Fikri Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde marka ve telif hakları ağırlıklı olmak üzere, tecavüz, hükümsüzlük ve iptal davaları, haksız rekabet davaları bunlara ilişkin arabuluculuk ve sulh süreçlerinin yönetilmesi,

Alan adlarına ilişkin uyuşmazlıkların mahkemeler veya alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ile neticelendirilmesi, UDRP süreçlerinin yönetilmesi,

Aracı hizmet sağlayıcılar, sosyal medya ve sair Internet kanalları üzerinde gerçekleşen fikri mülkiyet hakkı ihlallerine ilişkin uyuşmazlık çözümleri,

Müzik eserleri, sinema eserleri, bilgisayar yazılımları ve multimedya oyunlara ilişkin haklar ağırlıklı olmak üzere telif haklarına ilişkin danışmanlık verilmesi, telif haklarının devri ve lisanslanmasına ilişkin sözleşme müzakereleri yürütülmesi ve sözleşmelerin hazırlanması, meslek birlikleri ile yapılan sözleşmelerin müzakeresi, toplu hak yönetimi süreçlerinin idaresi,

Şirket birleşme ve devralmaları süreçlerinde fikri mülkiyet haklarına ilişkin durum tespitlerinin yapılması, birleşme ve devralma sonrası fikri mülkiyet haklarına ilişkin tasarruf ve kayıt işlemlerinin takibi, fikri mülkiyet haklarını ilgilendiren lisans, franchise, distribütörlük ve benzeri her türlü sözleşmelere ilişkin danışmanlık verilmesi bulunmaktadır.

The Legal 500, WTR 1000,  Managing IP ve Chambers & Partners, gibi pek çok bağımsız kuruluş tarafından Fikri Mülkiyet alanında avukat ve marka vekili olarak önerilmektedir. 2018 Euromoney LGM Europe Women in Business Law Awards tarafından, Avrupa’da Fikri Mülkiyet Alanında Gelecek Vaat Eden Avukat ödülüne layık görülmüştür.


"Mine Güner is a superb professional who has vast experience in dealing with the most complex IP matters. She’s very reliable." LEGAL 500 / 2024

"Mine Güner  advises on trade mark and copyright mandates in the contexts of transactions as well as infringements, oppositions and design rights issues." CHAMBERS & PARTNERS / 2024

“Mine Güner not only has extensive knowledge and experience in the field but is great at communicating business strategies to patrons. She skilfully blends her understanding of their needs with legal arguments and law. Furthermore, she is very attentive yet avoids unnecessary meetings and time, providing the client just the right amount of care.” WTR 1000 / 2024

"Mine Güner knows the practice very well and her practical experience is useful." CHAMBERS & PARTNERS / 2023

“Mine Güner "is very knowledgeable about IP registration, transfers and protection matters, not only in Turkey but also in most of the countries worldwide," a source attests. She also handles licensing issues.”  CHAMBERS & PARTNERS / 2022

"Provides excellent and thoughtful advice" and "has delivered fantastic results on complicated matters" CHAMBERS & PARTNERS / 2021

"Mine Güner is very straightforward and to the point" CHAMBERS & PARTNERS / 2020

"Sources admire her ability to "smoothly adapt herself to new requests and explain complex matters in a nutshell." CHAMBERS & PARTNERS / 2019

“Practical and reliable partner who adopts a highly commercial approach and understands clients’ businesses to the core.”  WTR 1000 / 2018

"Mine Güner specialises in trademark prosecution for local and global clients. She also assists with trademark and copyright enforcement and litigation. Clients say: She is a problem solver and we appreciate her practical approach.." CHAMBERS & PARTNERS / 2018

Eğitim

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans

Çalışma Alanları

Fikri Mülkiyet Hukuku

  • Hukuk ve Ceza Davaları
  • Taklitle ve Korsanla Mücadele
  • Marka ve Patent Vekillik Hizmetleri
  • Piyasa Araştırmaları
  • Danışmanlık Hizmetleri
  • Varlık Devirleri ve Lisanslama

Üyelikler

INTA
AIPPI
MARQUES

Yabancı Dil

İngilizce

Ödüller