Danışmanlık

Sözleşmeler

Müvekkillerimizin taraf olduğu ya da olacağı sözleşmelerin hazırlanması, hazırlanmış sözleşmelerin incelenmesi ve revize edilmesi, sözleşme tarafları arasındaki müzakerelere müvekkilimiz ile birlikte katılarak, imza aşamasına kadar gerekli her türlü hukuki desteğin sağlanması konusunda, en geniş kapsamda hizmet vermekteyiz.

Sözleşme taraflarının farklı uluslardan olması durumunda, uluslararası sözleşme müzakerelerindeki birikimiz ile konuya sadece Türk hukuku değil, ilgili yabancı hukuk sistemleri ve kuralları ışığında da bakabilmenin verdiği güvenle, müvekkillerimize bu alanda ihtiyaç duydukları hizmeti, gerek Türkiye gerekse dünya çapında etkin bir biçimde sağlamaktayız.