Umut Çağdaş Tahiroğulları

Yönetici Avukat

Avukat (İstanbul Barosu, 2012)

Umut Çağdaş Tahiroğulları

Yönetici Avukat

Avukat (İstanbul Barosu, 2012)

Fikri Mülkiyet alanında tanınmış bir avukatlık bürosunda dokuz yılı aşkın bir süre yönetici pozisyonda görev aldıktan sonra 2022’de Kenaroğlu Avukatlık Bürosu’na yönetici avukat olarak katılmıştır.

Sınai hak ihlallerinin tespiti ve durdurulması kapsamında, piyasa araştırmalarının yönetimi, gümrükler nezdindeki işlemlerin ve eğitimlerin yürütülmesi, arama ve el koyma kararlarının icrası, Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay nezdindeki ceza davalarının takibi başlıca çalışma alanları arasındadır.

Moda, otomotiv, kozmetik, alkollü içecekler, gıda ve medya dâhil olmak üzere farklı sektörlerden yerli ve yabancı müvekkilleri marka, tasarım, telif ve haksız rekabet alanındaki ihtilaflarda temsil etmektedir.

WTR 1000 ve Managing IP gibi pek çok bağımsız kuruluş tarafından Fikri Mülkiyet alanında önerilen avukatlar arasında yer almaktadır.


"Tenacious litigator Umut Çağdaş Tahiroğulları boasts “great experience in the field of intellectual property and demonstrates talent in handling work professionally at every stage”. “He is a fantastic lawyer with great attention to detail and customer service.” WTR 1000 / 2024

"WTR 1000 newcomer Umut Çağdaş Tahiroğulları also excels in the enforcement arena, he is well versed in representing patrons in market investigations and criminal cases before the IP courts and Courts of Appeal." WTR 1000 / 2023

Eğitim

Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans

Çalışma Alanları

Fikri Mülkiyet Hukuku

  • Taklitle ve Korsanla Mücadele
  • Piyasa Araştırmaları
  • Hukuk ve Ceza Davaları
  • Danışmanlık Hizmetleri

Üyelikler

INTA

Yabancı Dil

İngilizce

Ödüller