Ali Bozoğlu

Ortak Avukat

Avukat (İstanbul Barosu, 2009)

Marka Vekili (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2009)

Ali Bozoğlu

Ortak Avukat

Avukat (İstanbul Barosu, 2009)

Marka Vekili (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2009)

Fikri Mülkiyet alanında tanınmış bir Avukatlık Bürosunda 12 yılı aşkın bir süre yönetici pozisyonunda çalıştıktan sonra 2021 yılında Kenaroğlu Avukatlık Bürosu’na ortak avukat olarak katılmıştır.

Hâlihazırda Kenaroğlu Avukatlık Bürosunun Taklitle ve Korsanla Mücadele departmanını yönetmektedir. 

2008 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Sınai hak ihlallerinin tespiti ve durdurulması kapsamında piyasa araştırmalarının yönetimi, gümrükler nezdindeki işlemlerin ve eğitimlerin yürütülmesi ve yönetimi, arama ve el koyma kararlarının icrası, Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay nezdindeki ceza davalarının takibi başlıca uzmanlık alanları arasındadır.

Moda, otomotiv, kozmetik, alkollü içecekler, gıda ve medya dâhil olmak üzere farklı sektörlerden yerli ve yabancı müvekkilleri marka, tasarım, telif ve haksız rekabet alanındaki ihtilaflarda temsil etmektedir.

Eğitim

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans

Çalışma Alanları

Fikri Mülkiyet Hukuku

  • Taklitle ve Korsanla Mücadele
  • Piyasa Araştırmaları
  • Hukuk ve Ceza Davaları
  • Danışmanlık Hizmetleri

Üyelikler

INTA
MARQUES

Yabancı Dil

İngilizce

Ödüller