Gözde Özen

Kıdemli Avukat (İstanbul Barosu, 2017)

Marka Vekili (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2019)

Gözde Özen

Kıdemli Avukat (İstanbul Barosu, 2017)

Marka Vekili (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2019)

Tam burslu olarak kabul edildiği İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. İstanbul Barosu nezdinde avukat ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Marka Vekili olarak kayıtlıdır. 

Moda, otomotiv, kozmetik, gıda ve medya dahil olmak üzere farklı sektörlerden yerli ve yabancı müvekkillere marka, tasarım, patent ve haksız rekabet alanındaki ihtilaflarda hizmet vermektedir.

Ana çalışma alanı, sınai haklarla ilgili ihtilaflardan doğan tecavüz, haksız rekabet, hükümsüzlük ve iptal davalarının Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde takibi ve yönetimidir.

Adli süreçlerdeki tecrübesinin yanı sıra, yargılama öncesi ve sırasında taraflar arasında yürütülen kompleks sulh müzakerelerinde etkin olarak rol almaktadır.

Eğitim

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Hukuku, Yüksek Lisans (devam ediyor)

Çalışma Alanları

Fikri Mülkiyet Hukuku

  • Hukuk ve Ceza Davaları
  • Danışmanlık Hizmetleri
  • Marka Vekillik Hizmetleri

Üyelikler

INTA

Yabancı Dil

İngilizce

Ödüller